Historia Patrona i Sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy

Pierwszym patronem  7-klasowej Szkoły Powszechnej w Wierzbicy w 1933 roku był prezydent Ignacy Mościcki. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Antoni Chrząszcz.

Fot. 1 7 – klasowa Szkoła Powszechna w Wierzbicy

Dzisiaj patronem naszej szkoły jest pisarz i poeta Stefan Żeromski. Uroczystość nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego, wówczas Zbiorczej Szkole Gminnej w Wierzbicy odbyła się w dniu 3 września 1979 roku. Dyrektorem szkoły był wtedy pan Stanisław Kroczek.

Fot. 2 „ Uroczystość odbyła się o godzinie 11 w odświętnie udekorowanej Sali, w której na centralnym miejscu widniał portret St. Żeromskiego wykonany przez artystę radomskiego pana Jędrzejewskiego” (cyt. Kronika szkolna z 1978r.)
Fot.3 „Na początku wraz z zaproszonymi gośćmi zaśpiewaliśmy hymn Polski. Później były wzruszające przemówienia, które jeszcze bardziej przybliżyły nam postać Wielkiego pisarza jakim był S. Żeromski.” (cyt. Kronika szkoły z 1978r.)
Fot.4 „Po przemówieniach nastąpiła bardzo wzruszająca chwila, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci – Akt nadania szkole imienia, którego dokonała P. mgr Horbatnik (cyt. Kronika szkoły rok 1978).
Fot. 3 Odnowiony portret patrona szkoły – Stefana Żeromskiego, wyeksponowany dzisiaj w budynku A na parterze Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy

Historia sztandaru szkoły

W dniu 3 października 1979 roku podczas uroczystości nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego  wręczono także szkole sztandar, którego historia jest niezwykle ciekawa. Sztandar ma kształt chorągwi kościelnej, wyhaftowano na nim na jednej stronie  orła w koronie, a na drugiej znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i napis: „ KRÓLOWO POLSKIEJ KORONY, MIEJ W OPIECE SZKOŁĘ NASZĄ”. W maju 1935 roku uczniowie wraz z nauczycielami i z tym sztandarem udali się furmankami do stacji kolejowej w Jastrzębiu, aby oddać hołd wielkiemu patriocie – zmarłemu Józefowi Piłsudskiemu, którego ciało przewożono z Warszawy do Krakowa. Przed wybuchem II wojny światowej, w każdą niedzielę uczniowie nieśli ten sztandar na mszę do pobliskiego kościoła. Po wybuchu II wojny światowej nauka odbywała się na tajnych kompletach, a sztandar ukryto przed faszystami. Dopiero w 1979 roku okazało się, że sztandar schował pan Feliks Zielonka, który przed wojną jak i po wojnie pracował jako woźny w naszej szkole. Był to bardzo odważny gest ze strony pana Zielonki, gdyż za taki czyn w czasach okupacji hitlerowskiej groziła bardzo surowa kara – wywiezienie do obozu koncentracyjnego, a nawet śmierć. W czasach komunizmu sztandar szkoły z wizerunkiem Matki Bożej też mógłby ulec zniszczeniu, a pan woźny mógłby być szykanowany i ukarany. Z tych powodów postawa pana Feliksa zasługuje na szacunek i wyróżnienie. Pan Feliks przekazał historyczny  sztandar na ręce dyrektora szkoły – pana Stanisława Kroczka dopiero w dniu nadania imienia szkole czyli 3 września  1979 roku.

Fot.4 „Przedstawiciel Fundacji Sztandaru Szkolnego wręczył go dyrektorowi, a po wręczeniu odbyło się ślubowanie przedstawicieli szkoły. Uroczystość uświetnił piękny program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły” (cyt. Kronika szkoły 1978r.)

Cieszy fakt, że obecnie sztandar jest wyeksponowany w godnym miejscu naszej szkoły i zostanie ocalony od zapomnienia.

Fot.5 Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy (po lewej).

Zebrała: Krystyna Tuzimek i Anna Bobrowska